Hasta Hakları

  • Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,
  • Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,
  • Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,
  • Mahremiyet,
  • Rıza,
  • Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,
  • Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,
  • Saygınlık Görme ve Rahatlık,
  • Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,